Nieuwe hypotheekregels in 2016

In 2016 veranderen de hypotheekregels weer op bepaalde punten. De belangrijkste wijzigingen op een rij.

  • Leennormen van het Nibud
  • Maximale hypotheek in verhouding tot koopsom
  • Hogere hypotheek bij energiebesparende maatregelen
  • Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
  • Nationale hypotheekgarantie
  • Hypotheekrenteaftrek
  • Schenkingsvrijstelling

Leennormen van het Nibud
Ieder jaar stelt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) vast welk percentage van het bruto inkomen maximaal aan hypotheeklasten mag worden uitgegeven. Voor werkende stellen heeft het Nibud goed nieuws. Het tweede inkomen mag in 2016 bij het bepalen van het hypotheekbedrag voor de helft worden meegerekend. In 2015 was dat nog voor een derde. Dat betekent dat tweeverdieners in 2016 met hetzelfde in komen een hogere hypotheek kunnen krijgen dan in 2015.

Voor eenverdieners met een bruto-inkomen onder € 60.000, vallen de Nibud-normen minder gunstig uit. Deze groep kan vanaf volgend jaar iets minder hypotheek krijgen. Ligt uw inkomen boven deze inkomensgrens? Dan is er vaak juist wat meer hypotheekruimte.

Maximale hypotheek in verhouding tot koopsom
Voor een hypotheek kon u in 2015 nog 103% van de waarde van uw koophuis lenen. In 2016 is dat nog maar 102%. De komende jaren gaat dit percentage verder naar beneden tot 100% in 2018. Omdat de bijkomende kosten voor de aanschaf van een woning 4% tot 5% van de aankoopsom bedragen, betekent een lagere maximale hypotheek dat u een steeds groter bedrag zelf moet financieren.

Hogere hypotheek bij energiebesparende maatregelen
Soms is het mogelijk om toch een hogere maximale hypotheek te krijgen. Als u voor uw aangekochte woning energiebesparende maatregelen gaat treffen, mag u in 2016 in principe 106% van de waarde van uw woning lenen. Het gaat dan bijvoorbeeld om een HR-ketel, warmtepomp, zonneboiler, zonnecellen, spouwmuurisolatie, dakisolatie, vloerisolatie, HR++ beglazing. Banken gaan akkoord met een hogere hypotheek omdat uw woning meer waard wordt door de maatregelen.

Maar het percentage van 106% is niet altijd mogelijk. Soms geldt er een ander maximum dat gebaseerd is op uw inkomen. U mag dan boven op de hypotheek die u gezien uw inkomen kunt krijgen, nog € 9000,- optellen voor de energiebesparende maatregelen. Voorwaarde is wel dat het gezamenlijk inkomen in 2016 minimaal € 33.000,- is (2015: € 32.000,-). Maar welk maximum geldt nu precies voor u: de 106% of de ‘plus € 9000,-’? Dat is een kwestie van beide opties berekenen. Het laagste maximum is voor u van toepassing.

Gaat u drastische maatregelen treffen en kunt u aantonen dat daardoor uw meter op nul gaat? Dan mag u in 2016 €27.000,- (2015: €25.000,-) extra meefinancieren boven op de hypotheek die u gezien uw inkomen kunt krijgen. Voorwaarde is wel dat het gezamenlijke inkomen minimaal € 33.000,- bedraagt.

Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)
Van 1 januari 2016 tot 1 januari 2020 kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de aanschaf van zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels. Het subsidiebedrag wordt jaarlijks bekend gemaakt. Voor 2016 wordt 70 miljoen beschikbaar gesteld. Daar bovenop wordt in 2016 nog 100 miljoen extra uitgetrokken voor huishoudens die energiebesparende maatregelen nemen. Hoe dit geld precies wordt besteed, is nog niet duidelijk.

Nationale Hypotheekgarantie
De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) biedt extra zekerheid bij het afsluiten van een hypotheek en levert ook een lagere hypotheekrente op. Op 1 juli 2016 daalt de NHG-grens van € 245.000,- naar € 225.000,-. Alleen voor hypotheken tot dat bedrag kunt u NHG krijgen.

Hypotheekrenteaftrek
Het maximale belastingtarief waartegen u de hypotheekrente mag aftrekken komt per 1 januari 2016 op 50,5% (2015: 51%). Ieder jaar daalt dit maximum tarief met een half procent tot 38% in 2042.

Schenkingsvrijstelling
Per 1 januari 2016 mogen ouders hun kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 53.016,- belastingvrij schenken als dit geld wordt besteed aan de eigen woning.

Hypotheekadvies
Heeft u een koopwoning op het oog en wilt u een passend hypotheekadvies? Maak een vrijblijvende afspraak met een hypotheekadviseur van Univé.