Bijverdiensten en uw verzekering?

Het hebben van een bijverdienste is van alle tijden. Veel mensen hebben een hobby, bezittingen, kennis of vaardigheden die ook geld opleveren. Een hobby heeft u natuurlijk voor uw plezier, maar als het ook geld oplevert, is dat mooi meegenomen toch? Zeker, als u een deel van de kosten hiermee terugverdient. Verhuurt u regelmatig uw recreatiewoning, een deel van uw woning, uw caravan of uw garage? Misschien bent u wel gastouder, restaureert u antiek of vult u bijvoorbeeld belastingformulieren in tegen een kleine vergoeding voor mensen die er zelf niet uitkomen? Lees dan vooral verder.

Deeleconomie
Internet en moderne communicatiemiddelen zoals smartphones en tablets maken het niet alleen steeds eenvoudiger om iets te verkopen, maar ook om iets aan (on)bekenden uit te lenen of te verhuren. Want waarom zou u zaken die u maar af en toe nodig heeft, zoals uw aanhanger, schuurmachine, ladder, bakfiets etc. eigenlijk niet uitlenen tegen een kleine vergoeding? En waarom zou u uw auto die u alleen in het weekend gebruikt, doordeweeks niet delen met anderen tegen een leuk tarief? Het al dan niet tegen betaling gebruiken van elkaars spullen (of diensten) wordt de ‘sharing economy’ ofwel de ‘deeleconomie’ genoemd. We ‘sharen’ steeds meer en vaker. Sites die dit ondersteunen, schieten als paddenstoelen uit de grond. Bekende voorbeelden van internetplatforms in de deeleconomie zijn Airbnb, Snappcar, Thuisafgehaald, Peerby en Uber.

Risico’s van ‘sharen’
De meeste mensen zijn zich niet altijd bewust van alle gevolgen en nadelen van het uitlenen of verhuren van zaken of het verlenen van diensten tegen betaling. Ondernemers zijn gewend aan de regelgeving vanuit de overheid (belastingen, vergunningen, verzekeringen e.d.). Particulieren die zich gaan gedragen als ‘deeltijdondernemer’, krijgen opeens te maken met heel andere regelgeving en de daaruit voortvloeiende verplichtingen en beperkingen.

Bijna niemand realiseert zich dat er ook risico’s aan ‘sharen’ verbonden kunnen zijn en dat je daar niet automatisch voor verzekerd bent op je privé verzekeringen. Veel verzekeraars sluiten schade veroorzaakt door of tijdens eergenoemde of soortgelijke activiteiten, waarvoor u een vergoeding krijgt, uit in de verzekeringsvoorwaarden. Vaak is het wel mogelijk u hiervoor aanvullend te verzekeren. Platformaanbieders in de deeleconomie bieden soms zelf een verzekering aan of hebben een andere vorm van bescherming geregeld voor deelnemers.

Herkent u zichzelf in één van de genoemde voorbeelden of heeft u vergelijkbare activiteiten? Neem dan altijd contact op met uw adviseur of verzekeraar om u te laten informeren over de risico’s en de verzekeringsdekking. Samen met uw adviseur brengt u in kaart welke risico’s met delen of andere betaalde nevenactiviteiten gepaard gaan. En wat de omvang is van die risico’s: de maximale hoogte van een eventuele claim. We hebben het dan met name over aansprakelijkheidsrisico’s en het risico dat uw spullen worden beschadigd tijdens het uitlenen c.q. verhuren.

Henk de Zwaan, propositiemanager zakelijk

Henk de Zwaan, propositiemanager Zakelijk