Bijtelling auto van de zaak verandert in 2016

Als u de auto van de zaak ook privé gebruikt, betaalt u meer belasting. Het is een ingewikkelde rekensom die bovendien ieder jaar verandert. Hoe zat het ook alweer met de bijtelling?

Als u een auto van de zaak heeft, die u ook privé gebruikt, beschouwt de Belastingdienst dat als loon in natura. U moet daarover belasting betalen. Uw werkgever telt daarom bij uw loon een bedrag op waarover loonbelasting/premie volksverzekeringen wordt geheven. Dat betekent dat uw nettoloon lager uitvalt.

Bijtelling berekenen
Voor de bijtelling neemt uw werkgever een bepaald percentage van de catalogusprijs van uw auto. Dat bijtellingspercentage hangt af van de CO2-uitstoot van uw auto en ligt tussen 4 en 25 procent. Rijdt u in een milieuvriendelijke auto? Dan hangt de bijtelling ook af van het moment waarop voor het eerst een kenteken is afgegeven voor de auto. Ten slotte is van belang welke brandstof u gebruikt.

Weinig privégebruik?
Rijdt u niet meer dan 500 kilometer per kalenderjaar privé? Dan hoeft uw werkgever niets bij uw loon op te tellen. U heeft wel een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ nodig die u kunt downloaden via de website van de Belastingdienst. Of u kunt dat formulier aanvragen bij de Belastingtelefoon.

Eigen bijdrage
Heeft u met uw werkgever afgesproken dat u een eigen bijdrage betaalt voor het privégebruik? Dan wordt deze eigen bijdrage van de bijtelling afgetrokken. U betaalt dan alleen belasting over deze verlaagde bijtelling.

Veranderingen in 2016
Auto’s die op of na 1 januari 2016 geleverd worden, krijgen te maken met andere bijtellingspercentages. Het maakt daarbij geen verschil welke brandstof u gebruikt, alleen de CO2-uitstoot telt mee voor de berekening.

CO-2-uitstoot per km                             Bijtelling
0 gram                                                                  4%
1 t/m 50 gram                                                   15%
51 t/m 106 gram                                               21%
107 gram of meer                                             25%

Goede autoverzekering
Of u nu in een milieuvriendelijke auto rijdt of in een die meer CO-2 uitstoot, een goede autoverzekering blijft belangrijk. Kies de verzekering die bij u past.