Voorkom gehoorschade!

Te lange blootstelling aan hard geluid kan blijvende schade aan het gehoor veroorzaken. Harde muziek tijdens uitgaan, concerten, muziek luisteren via oordopjes en bepaalde beroepen vormen een risico. Er zijn verschillende vormen van gehoorschade door te veel lawaai:

• Lawaaidoofheid: u heeft moeite zachte geluiden te horen
• Oorsuizen: u hoort een piep of suizen in uw oor

Deze twee komen ook samen voor. Vooral jongeren lopen risico op gehoorschade, omdat zij veel naar muziek luisteren met een koptelefoon op en vaak naar concerten gaan.

Oorzaak gehoorschade
Geluid bestaat uit golfbewegingen. De golfbewegingen komen het oor binnen bij het trommelvlies. Het trommelvlies gaat meebewegen en geeft de trilling verder door. Uiteindelijk komen de trillingen aan bij de haarcellen midden in het oor.

Bij zachte geluiden zijn de golfbewegingen klein, bij harde geluiden zijn ze groot. Het trommelvlies en de haarcellen krijgen een grotere klap als het geluid hard is. Daardoor ontstaat bij hard geluid schade aan de haarcellen. In het begin kunnen deze zich nog herstellen. U heeft dan tijdelijk klachten zoals:

• Geen hoge tonen kunnen horen
• Een fluitende toon of suizen in het oor
• Oorpijn

Als de haarcellen vaak hard geluid moeten verdragen, kunnen ze zich na een tijd niet meer herstellen. De schade is dan blijvend en u bent lawaaidoof geworden. U heeft steeds meer moeite om zachte geluiden te horen. Ook oorsuizen kan ontstaan door schade door te veel lawaai. Over de precieze oorzaak is minder bekend.

Gehoorschade voorkomen
U kunt gehoorschade met de onderstaande tips voorkomen:

• Zet muziek op uw koptelefoon niet te hard
• Draag oordoppen bij concerten
• Gebruik oordoppen als u op uw werk met veel lawaai te maken heeft.

Geluid tot 80 decibel onschadelijk
Hoe hard geluid is, wordt gemeten in decibellen. Hoe meer decibellen, hoe harder het geluid. Muziek op 80 decibel is onschadelijk. U kunt er dan 8 uur naar luisteren. Voor elke 3 decibel meer, wordt de tijd met de helft korter. Muziek van 83 decibel kunt u 4 uur beluisteren. Een mp3-speler of telefoon kan een sterkte van 115 decibel bereiken. Op zijn hardst kunt u hier minder dan 1 seconde veilig naar luisteren.

Uw gehoor en de zorgverzekering
Ons gehoor gaat er hoe dan ook met de jaren beetje bij beetje op achteruit. Er kan een moment komen dat u gebruik moet gaan maken van hulpmiddelen. Vanuit de aanvullende zorgverzekering kunt u een aanvullende vergoeding krijgen voor hoortoestellen.