Lage hypotheekrente. Oversluiten of niet?

De hypotheekrente lijkt keer op keer een nieuw historisch laagterecord te bereiken. Leuk voor wie nu een woning koopt. Maar kunt u ook profiteren van de lage rente als u al een woning heeft?

Heeft u een hypotheek waarvan het einde van uw rentevaste periode in zicht is? Dan moet uw hypotheekverstrekker u daar minimaal drie maanden van te voren van op de hoogte stellen én met een nieuw aanbod komen. Accepteert u dat, dan hoeft u alleen nog te beslissen hoe lang u de rente vastzet. Vindt u het aanbod niet aantrekkelijk, dan kunt u eventueel overstappen naar een andere aanbieder. Bedenk wel dat u voor vergelijkingen, advies en bemiddeling een financieel adviseur moet raadplegen. Maar hypotheekadvies is sinds 2013 niet meer gratis. Het advies moet u dus zoveel opleveren, dat u de kosten eruit haalt.

Hypotheek oversluiten voor einde rentevaste periode
Maar wat als u nog niet aan het eind van uw rentevaste periode bent? Ook dan heeft u de mogelijkheid uw hypotheek over te sluiten naar een lagere rente. Daar zit alleen een groot nadeel aan. Omdat uw hypotheekverstrekker rente-inkomsten misloopt, moet u namelijk boeterente betalen. Die is even hoog als het bedrag dat u bespaart dankzij de lagere hypotheekrente. Het lijkt dus of u niets opschiet met oversluiten. Toch is dat de vraag. Want als u uw hypotheek voor bijvoorbeeld 10 jaar op de huidige lage rente kunt vastzetten, profiteert u een lange periode van lage woonlasten. Wacht u tot het einde van uw rentevaste periode, dan is de rente misschien weer opgelopen. U zit dan weer geruime tijd vast aan een hogere rente. Oversluiten voor het eind van de rentevaste periode kan u dus zeker iets opleveren. Maar als u zich over deze stap laat adviseren, houd dan wel rekening met de advieskosten. Als u bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft en zich zeker genoeg voelt hoeft u misschien geen advies. U betaalt dan alleen bemiddelingskosten.

Lagere hypotheekrente, hogere inkomstenbelasting
Oversluiten heeft ook gevolgen voor uw inkomstenbelasting. Om te beginnen is de boeterente die u betaalt fiscaal aftrekbaar. Dat is prettig, maar ga na of dat u werkelijk voordeel oplevert. Als uw belastbare inkomen zo laag is dat u (vrijwel) geen belasting betaalt, heeft u niet zoveel aan deze extra aftrekpost. Maar er speelt nog iets: als u minder hypotheekrente betaalt, valt er ook minder hypotheekrente af te trekken. Dat betekent dat u met een lagere hypotheekrente meer inkomstenbelasting betaalt. De fiscale gevolgen moet u meenemen in uw afweging om al dan niet over te sluiten.

Spaarhypotheek en lagere hypotheekrente
Heeft u een spaarhypotheek, dan is het oversluit-verhaal nog iets ingewikkelder. De rente die u ontvangt over uw spaarpremie is even hoog als de hypotheekrente. Gaat de hypotheekrente omlaag, dan gaat dus ook de spaarrente omlaag. U moet echter aan het eind van de looptijd wel een bepaald bedrag bijeen gespaard hebben om de hypotheek mee af te lossen. Dat spaarbedrag loopt langzamer op naarmate de rente lager is. Om toch het eindbedrag te kunnen halen, moet bij een lage rente de spaarpremie omhoog. Het bedrag dat u bespaart aan hypotheekrente, bent u dus voor een deel weer kwijt vanwege een hogere spaarpremie. Tel daarbij op dat u iets meer belasting betaalt vanwege de lagere hypotheekrenteaftrek. En dan bent u nog geld kwijt aan hypotheekadvies of bemiddelingskosten. Het kan heel goed zijn dat een lagere hypotheekrente u niets oplevert als u een spaarhypotheek heeft.

Combineert u uw spaarhypotheek met een aflossingsvrije hypotheek? Vraag de bank dan of u alleen het aflossingsvrije deel kunt oversluiten. U omzeilt dan de oversluitproblemen van de spaarhypotheek en u bent minder kwijt aan de boeterente.

Rentemiddeling: geen boete
Boeterente moet u in één keer betalen. Beschikt u niet over dat bedrag? Of vindt u het jammer om uw spaargeld ineens zo te zien slinken? Of is oversluiten sowieso niet mogelijk, omdat uw hypotheek hoger is dan de waarde van uw huis? Dan is er soms een andere oplossing: rentemiddeling. Steeds meer banken bieden dat aan of zijn van plan die mogelijkheid in 2016 te introduceren. Bij rentemiddeling krijgt u een lagere rente. Het bedrag dat u aan boeterente zou moeten betalen, wordt vervolgens uitgesmeerd over de nieuwe rentevaste periode. U krijgt daarom niet de laagste hypotheekrente, maar betaalt iets meer. Voordelen: u betaalt geen boeterente ineens en profiteert toch van (veel) lagere woonlasten.

Hypotheekadvies bij Univé
Wilt u weten welke hypotheek bij u past? Maak een vrijblijvende afspraak met een hypotheekadviseur van Univé.