Wat te doen bij een overstroming?

Nederland is het land van duinen, dijken en dammen. Ze beschermen ons tegen het water. Dat is beslist nodig, want een flink deel van ons land ligt onder de zeespiegel. We voelen ons veilig, maar willen wel alert blijven. Wat doet u als het onverhoopt mis gaat?

Zware overstromingen
Berichten over zware overstromingen komen meestal uit het buitenland. Wij vertrouwen erop dat bij ons zich dergelijke rampen niet voordoen. Maar stel dát, wat zijn dan de gevolgen in uw woonomgeving? Op www.risicokaart.nl kunt u per postcode zien hoe hoog het water kan komen, hoe snel het stroomt en hoeveel mensen en bedrijven mogelijk worden getroffen.

Noodpakket in huis voor overstroming
De kans op een grootschalige overstroming in Nederland is gelukkig erg klein. Maar door verzakkende dijken of overvloedige neerslag kunt u zeker wateroverlast ondervinden. Wat u in dat geval moet doen, hangt af van de omvang van de ramp en hoe hoog het water stijgt. Aangeraden wordt om altijd een noodpakket in huis te hebben. Kunt u niet weg, ga dan naar het hoogste punt in uw huis. Kunt u wel uw huis ontvluchten, sluit dan in ieder geval gas, licht en water af.