Wat weet u over het basispakket van de zorgverzekering?

Uw zorgverzekering is misschien wel de belangrijkste verzekering die u heeft. Toch blijkt uit onderzoek van bureau Gfk in opdracht van Univé dat bijna 20% van de Nederlanders niet goed weet wat er in de basisverzekering zit.

De inhoud van de basisverzekering wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld door de overheid. Zorgverzekeraars bepalen alleen de inhoud van de aanvullende zorgverzekeringen. Tussen half november en 1 januari kunt u kiezen hoe u zich voor het jaar daarna qua zorg verzekert. U kunt dan eventueel overstappen naar een andere zorgverzekeraar. In 2016 stapten slechts 6,8% van alle Nederlanders over. Dat in verhouding zo weinig mensen veranderen van verzekeraar is niet zo vreemd. Volgens het Gfk-onderzoek is namelijk 82% (zeer) tevreden met de huidige zorgverzekering. Bovendien zit maar liefst 33% van de Nederlanders al meer dan 10 jaar bij dezelfde zorgverzekeraar. Daarnaast geeft 1 op de 5 Nederlanders aan dat de zorgverzekering ze heel weinig interesseert. En 3 op de 10 controleert niet jaarlijks of de dekking nog aansluit op zijn of haar situatie.

Wat zit er in de basis zorgverzekering?
Hoewel ieder jaar bekendgemaakt wordt wat er in de basiszorgverzekering zit, weet 19% toch niet goed waarvoor hij of zij verzekerd is, aldus het Gfk-onderzoek. Zo weet 1 op de 4 Nederlanders niet of een behandeling in het buitenland wordt vergoed vanuit de basisverzekering (dit wordt vergoed voor spoedeisende hulp, maar tegen het Nederlandse tarief). Tandartscontroles voor iedereen boven 18 jaar worden juist niet vergoed vanuit het basispakket. Toch denkt 33% dat dat wél het geval is.

Als er zorg gebruikt wordt, neemt de interesse voor de vergoedingen toe. Van de vrouwen checkt 31% voor een afspraak met een arts of deze kosten wel worden vergoed door de zorgverzekering. Bij de mannen doet 23% dat.

Verschil in premie basisverzekering zorg
Zorgverzekeraars moeten zich aan de vergoedingen houden die de overheid voor de basisverzekering heeft vastgesteld. De inhoud van deze verzekeringen is dan ook overal gelijk. Toch zijn er wel verschillen. Zo mogen zorgverzekeraars zelf de premie vaststellen. Als de prijs voor u belangrijk is, kunt u de zorgpremies vergelijken en op basis daarvan uw keuze maken. Uit het onderzoek van Gfk blijkt trouwens dat de prijs voor veel Nederlanders niet doorslaggevend is bij de keuze voor een zorgverzekering. Vier op de tien geeft aan zo loyaal te zijn aan hun zorgverzekeraar dat ze voor geen prijs willen overstappen. Twee op de drie denkt pas aan overstappen als de premie voor het totale verzekeringspakket (basis + aanvullend) per maand meer dan € 20,- lager ligt. Een dergelijk verschil zal in de praktijk niet snel optreden.

Restitutie-, natura- of budgetpolis
Een ander verschil tussen basiszorgverzekeringen betreft de vrijheid om te kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder. Met een zogenaamde restitutiepolis mag u zelf een zorgaanbieder of ziekenhuis kiezen. Zes op de tien Nederlanders heeft gekozen voor deze verzekeringsvorm blijkt uit het Gfk-onderzoek, 63% heeft liever keuzevrijheid dan een lagere premie. Een naturapolis wordt gezien als een gulden middenweg tussen volledige keuzevrijheid en een goedkope premie. De budgetpolis, waarbij de keuzevrijheid het meest beperkt is, wordt gekozen vanwege de prijs. ‘Voordeligst als je kijkt naar mijn zorggebruik’, laat één van de deelnemers weten.

Overigens geeft 44% van de deelnemers aan het onderzoek aan niet te weten wat voor zorgverzekering hij heeft. De keuze voor een verzekering maakt ruim de helft van de verzekerden zelf. En 47% doet dat samen met de partner of iemand anders.

Verplicht en vrijwillig eigen risico
Wettelijk bent u verplicht de eerste € 385,- die u dit jaar aan zorgkosten maakt, uit eigen zak te betalen. Maar wat volgens het Gfk-onderzoek bijna 1 op de 5 verzekerden niet weet, is dat u daarnaast ook een vrijwillig eigen risico kunt kiezen. U betaalt dan minder premie. Van de ondervraagde mannen geeft 22% aan dit jaar voor een vrijwillig eigen risico te kiezen, bij vrouwen is dat 9%. Verder geldt: des te hoger de leeftijd des te minder mensen kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

Bij Univé is het vrijwillige eigen risico maximaal € 500,-. Denk wel goed na over deze beslissing. Als u bijvoorbeeld geopereerd moet worden, moet u het verplichte én het vrijwillige eigen risico wel kunnen betalen.

Eigen risico geldt niet altijd
Het eigen risico kan voor sommige mensen een drempel zijn om zorg te gebruiken. Daarom is het goed om te weten dat het eigen risico niet voor alle zorg geldt. Zo worden de zorgkosten voor kinderen tot 18 jaar vergoed zonder eigen risico. En hoewel 47% van de deelnemers aan het onderzoek denkt dat ook voor een consult bij de huisarts het eigen risico geldt, is dat echt niet zo. Voor medicijnen geldt het eigen risico wel, maar een aantal zorgverzekeraars – ook Univé – rekenen dit niet mee als u een voorkeursgeneesmiddel neemt. Dit medicijn heeft dezelfde werking als een ander middel, maar is veel goedkoper. Meer dan de helft van de verzekerden vindt dit beleid van de zorgverzekeraars goed. Als zij kunnen kiezen: voorkeursmedicijnen zonder eigen risico of een lagere premie, kiest 58% voor het eerste.

Let op! Het verplichte en het vrijwillige eigen risico gelden beide alleen voor de zorg uit de basisverzekering. Voor de dekkingen in de aanvullende verzekeringen is er meestal geen eigen risico, tenzij dit uitdrukkelijk in de polisvoorwaarden staat.

Aanvullende zorgverzekering
Voor 85% van de Nederlanders is de basisverzekering niet voldoende. Zij kiezen ervoor zich aanvullend te verzekeren. Een tandartsverzekering wordt het vaakst afgesloten. Zo’n 73% van de Nederlanders heeft daarnaast nog andere aanvullende dekkingen.

Er zijn erg veel verschillende aanvullende zorgverzekeringen, elk met hun eigen samenstelling en voorwaarden. ook bij Univé heeft u de keuze uit verschillende aanvullende pakketten.