Samen werken aan betere zorg op Texel

Goede zorg in de buurt, het lijkt zo vanzelfsprekend. Niet voor Texelaars. Voor veel zorg moeten zij naar de overkant, zoals dat op Texel heet. Voor spoedeisende hulp en voor alledaagse zorg. Dit betekent soms voor drie minuten contact met een specialist dat men bijna een halve dag met heen en weer reizen kwijt is. Texelaars willen dat zorg en welzijn in de buurt verbeterd wordt. En dat is een belangrijke reden om lid te worden van de Zorgcoöperatie Texel Samen Beter.

Zorgcoöperatie Texel Samen Beter
De Zorgcoöperatie Texel Samen Beter is een initiatief van Texelaars om invloed uit te oefenen op het zorgaanbod op Texel, nu en in de toekomst, vanuit het perspectief van de mensen die deze zorg nu en straks nodig hebben. Feitelijk hebben de (toekomstige) gebruikers van de zorg zich op Texel georganiseerd. De Zorgcoöperatie heeft inmiddels meer dan 600 leden.

Texel en zorg
Essentie van de coöperatie is ook, dat de Texelaars zich realiseren dat ze als (toekomstige) gebruikers van zorg steeds meer zelf en nog meer voor elkaar moeten gaan doen. Dat willen ze ook en als ze daarmee helpen om bezuinigingen mogelijk te maken, is dat prima maar daar gaat het hen niet om: zij zoeken de Texelse kwaliteit. En hun overtuiging is dat juist daarin het eiland Texel grote mogelijkheden in zich heeft. Daar willen ze aan helpen bouwen, vanuit de Texelse samenleving, als eindgebruikers. Ze noemen dat zelfregie en wederkerigheid.

Als zij het over zorg hebben, dan bedoelen ze ALLE vormen van zorg. Niet alleen de nulde lijns zorg waar het vooral over preventie en gezonder leven gaat of de eerstelijns zorg van huisarts en thuiszorg, fysio en maatschappelijk werk en ook niet alleen de tweedelijns specialistische hulp. Maar de combinatie van dat alles. In die slimme combinaties is op eilandschaal winst te behalen in termen van kwaliteit en ook van geld. De droom van de oprichters van de Zorgcoöperatie Texel Samen Beter is: “dat iedere Texelaar die te maken krijgt met een fysiek, psychisch en/of sociaal kwetsbare situatie, zolang mogelijk in zijn/haar eigen woon- en leefomgeving kan blijven functioneren en zelf de regie houdt”.

Texel Samen Beter en Univé
Als coöperatie hecht Univé veel waarde aan het bundelen van krachten en het gezamenlijk zoeken naar oplossingen. Daarom werkt zij samen met de Zorgcoöperatie Texel Samen Beter in een onderzoek hoe de Texelaars de zorg slimmer kunnen organiseren en welke bijdrage de Texelaar hier zelf aan kan leveren. Want Univé gelooft dat iedereen een eigen verantwoordelijkheid heeft, maar dat je ook naar elkaar moet omkijken.

Meer weten?
De komende maanden verandert er veel in het zorgaanbod op Texel. Via Zorg365 houden wij u op de hoogte. U kunt voor het laatste nieuws ook kijken op de site van de Zorgcoöperatie Texel Samen Beter.