Eigen risico of eigen bijdrage wanneer betaalt u nu wat?

Wanneer heb ik nu te maken met het eigen risico en wanneer met een eigen bijdrage? Die vraag wordt met enige regelmaat gesteld aan onze adviseurs. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden zetten we de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Eigen risico zorgverzekering
Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een wettelijk verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. Voor 2018 heeft de overheid dit vastgesteld op € 385,- per jaar. U kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee kunt u de premie van uw basisverzekering verlagen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie.

Het eigen risico telt niet voor:

 • Voorkeursgeneesmiddelen of te wel preferente medicijnen. De kosten voor de terhandstelling door de apotheker vallen wel onder uw eigen risico.
 • De door de zorgverzekeraar als voorkeursproduct geselecteerde drinkvoedingen zoals genoemd in het Reglement farmaceutische zorg
 • Huisartsenzorg. Geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen) die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor laboratoriumonderzoek op verzoek van uw huisarts.
 • Verpleging en verzorging
 • Verloskundige zorg en kraamzorg (maar indirect hiermee samenhangende kosten voor o.a. bloedonderzoek of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Hulpmiddelen in bruikleen (vervoer en onderhoud tellen wel mee voor het eigen risico).
 • Bepaalde nacontroles van een nier- of leverdonor
 • Eventueel eigen bijdragen en/of eigen betalingen
 • Specifieke zorgprogramma’s zoals het Stoppen met roken-programma

Rekenvoorbeeld vrijwillig eigen risico 2018
Stel u kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 200,- en u heeft in 2018 specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost € 1.560,-. U betaalt € 585,- (€  385,- verplicht + € 200,- vrijwillig eigen risico) en uw zorgverzekeraar betaalt het restantbedrag van € 975,-. Over zorgkosten die u de rest van het jaar maakt, wordt geen eigen risico meer ingehouden.

Eigen bijdrage zorgverzekering 2018
Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van deze kosten zelf betaalt. Reden hiervoor is het betaalbaar houden van de zorg. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het eigen risico.

Een eigen bijdrage betaalt u onder andere voor:

 • Bepaalde hulpmiddelen (zoals een pruik of orthopedische schoenen)
 • Zittend ziekenvervoer
 • Verloskundige zorg en kraamzorg
 • Bijzondere tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
 • Gebitsprotheses