Gemeente neemt zorgtaken over

Per 1 januari 2015 verdwijnt de AWBZ. De zorg die nu nog onder de AWBZ valt, wordt dan voor een deel ondergebracht bij uw gemeente. Voor welke zorg moet u daar straks aankloppen?

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) bestaat al sinds 2007. De wet heeft betrekking op de zorg waar de gemeente voor verantwoordelijk is. Denk bijvoorbeeld aan bestrijding van huiselijk geweld, vrouwenopvang en zorg voor dak- en thuislozen. Per 1 januari 2015 valt er veel meer onder de WMO. Want vanaf dan neemt de gemeente lichtere vormen van ondersteuning over van de AWBZ.

Wat gaat de gemeente doen?
Volgens de nieuwe WMO moet de gemeente zorgen voor:

 • Huishoudelijke hulp, zoals hulp bij het opruimen, schoonmaken en ramen zemen
 • Aanpassingen in de woning, bijvoorbeeld een traplift of een verhoogd toilet
 • Vervoer in de regio voor als u slecht ter been bent en niet met het openbaar vervoer kunt reizen
 • Rolstoel als u deze voor langere tijd nodig heeft
 • Maaltijdverzorging (tafeltje-dekje)
 • Verhuiskostenvergoeding als u door ouderdom, ziekte of een handicap naar een aangepaste woning moet verhuizen
 • Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers
 • Beschermd wonen voor mensen met een psychische stoornis

Zorg voor jongeren
Naast de WMO moet de gemeente de Jeugdwet uitvoeren. Daarbij gaat het om zorg voor jongeren met een psychische stoornis of jongeren met een (licht) verstandelijke beperking. Zowel behandeling als begeleiding, persoonlijke verzorging en kortdurend verblijf moeten voor deze jongeren door de gemeente geregeld worden. Dat geldt ook voor het vervoer van en naar de locatie waar de jeugdhulp wordt geboden.

Welke zorg valt niet onder de gemeente?

 • Wijkverpleging: verpleging en persoonlijke verzorging thuis
 • De behandeling van mensen met een zintuiglijke handicap, zoals blindheid en doofheid
 • Verblijf in een psychiatrisch ziekenhuis (eerste 3 jaar)

Deze zorg komt voor rekening van de zorgverzekeraars.

De gemeente zorgt ook niet voor kinderen en volwassenen die intensief verzorgd moeten worden in een instelling. Daarvoor is er straks de Wet langdurige zorg. Dat geldt ook voor mensen die langer dan 3 jaar in een psychiatrisch ziekenhuis verblijven.

Hoe gaat de gemeente te werk?
Als u ondersteuning nodig heeft, overlegt de gemeente met u welke zorg voor u van belang is. Maatwerk is daarbij het sleutelwoord. Dat betekent dat er gekeken wordt naar uw wensen en behoeften, maar ook naar wat u nog zelf kunt en wat uw naaste omgeving voor u kan betekenen. Ook wordt er rekening gehouden met uw financiële mogelijkheden. De gemeente kan u een bijdrage vragen in de kosten.