Paludanusprijs beloont slimmere zorg

Iedereen heeft in zijn leven wel eens zorg nodig. Zeker nu we met z’n allen langer leven, doen we er steeds vaker een beroep op. De kosten die met zorg zijn gemoeid nemen jaarlijks toe. Om de zorg ook in de toekomst betaalbaar te houden, zijn slimme oplossingen nodig. Daarom reikt Univé Zorg dit jaar voor de 16e keer de Univé Paludanus Prijs uit. Deze prijs is bedoeld voor een organisatie of persoon die een tastbare bijdrage levert aan kwaliteitsverbetering in de zorg. De winnaar krijgt een geldbedrag van € 10.000,- en een oorkonde. Daarnaast wordt er een film over het winnende project gemaakt. Univé Zorg roept iedereen op om ook in 2015 weer mee te dingen naar deze prestigieuze prijs. De inschrijving voor dit jaar sluit op 29 januari 2015. Dus kent u een mooi zorgproject? Stuur deze dan zo snel mogelijk in.

Winnaar  Paludanus Prijs 2014
De winnaar van afgelopen jaar was Stichting Cavent in Oud-Beijerland met het project Buzz Buddy. Dit is een project waarbij  mensen met een verstandelijke beperking zelfstandiger reizen door middel van een tracker met GPS-functie. ‘Zo kunnen we hen op afstand volgen en houden onze klanten toch hun zelfstandigheid en regie over hun eigen leven’, vertelt Albert Leutscher van Stichting Cavent.

Kosten gehalveerd
Cavent is er trots op dat ze de Paludanus Prijs van Univé Zorg heeft gewonnen. ‘Cavent is met vier locaties een kleinschalige zorgaanbieder. Dit heeft als voordeel dat de lijnen kort zijn, we snel kunnen schakelen en dat we de zorg dichtbij de mensen kunnen organiseren’, vertelt Leutscher. ‘In totaal geven we in- en extramurale zorg aan 154 klanten. Met Buzz Buddy kunnen onze klanten zelfstandiger reizen, waar voorheen altijd een begeleider nodig was. Door de tracker kunnen we ze volgen en als mensen in nood zitten, kunnen ze met de tracker contact met ons opnemen of op de noodknop drukken, waarna we hen te hulp komen. Niet alleen zorgt Buzz Buddy ervoor dat verstandelijk gehandicapten veel meer kunnen gaan en staan waar ze willen, maar het scheelt ook enorm in de kosten. Zo zijn de vergoedingen voor vervoer in hetzelfde jaar dat ons project van start ging gehalveerd. Het is prachtig dat we voor Buzz Buddy de Paludanus Prijs hebben gekregen.’

Kennis delen
Met het prijzengeld van de Univé Paludanus Prijs organiseerde Cavent in september 2014 het symposium ’KopZorg’. Tijdens dit symposium stond ‘slimme zorg’ voor mensen met een beperking centraal. Bezoekers kregen te zien welke experimenten tot succesvolle innovatieve toepassingen hebben geleid. ‘We wilden zorgaanbieders inspireren door tijdens workshops en lezingen te laten zien welke mogelijkheden er zijn dankzij nieuwe technologie en door ‘out of the box’ te denken. Hierop kregen we erg veel positieve reacties’, vertelt Leutscher. ‘Het is ontzettend leuk als je een mooi project bedenkt en hiervoor zo veel waardering krijgt. Dus iedereen die trots is op zijn innovatie en hiervoor een podium zoekt, moet zich inschrijven voor de Paludanus Prijs!’

Meer informatie
U leest hier meer informatie over deelname en voorwaarden van de Univé Paludanus Prijs.