Wat doet u met uw eigen risico in 2016?

Dit vinden onze leden:

Deel de tussenstand met je vrienden en familie!

  • Facebook
  • GooglePlus
  • Twitter

De expert

Thiery Verhage

Verzekeringsadviseur Univé

Wanneer heb ik nu te maken met het vrijwillige eigen risico, verplicht eigen risico en wanneer met een eigen bijdrage? Die vraag wordt mij met enige regelmaat gesteld. Aan de hand van een aantal rekenvoorbeelden zet ik de belangrijkste zaken voor u op een rij.

Verplicht eigen risico zorgverzekering
Als u 18 jaar of ouder bent, heeft u een wettelijk verplicht eigen risico voor uw zorgverzekering. Voor 2016 heeft de overheid dit vastgesteld op € 385,- per jaar (was in 2015: € 375,-). Levert dat u betalingsproblemen op? Dan kunt u uw verplichte eigen risico bij Univé gespreid betalen.

Vrijwillig eigen risico
U kunt daarnaast kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Hiermee kunt u de premie van uw basisverzekering verlagen. Hoe hoger uw eigen risico, hoe lager uw premie. Let op: door te kiezen voor een vrijwillig eigen risico kunt u wel voor hogere kosten komen te staan als u gebruikmaakt van zorg waarvoor het eigen risico geldt.

Het eigen risico geldt niet voor:
• Voorkeursgeneesmiddelen
Bij Univé tellen voorkeursgeneesmiddelen niet mee voor uw verplicht en vrijwillig eigen risico. Alleen de terhandstellingskosten van de apotheker worden verrekend met het eigen risico. Dat zijn de kosten die de apotheek zelf maakt om het geneesmiddel te kunnen leveren of om u voor te lichten over goed medicijngebruik.

• Huisartsenzorg
Geneesmiddelen (met uitzondering van voorkeursgeneesmiddelen) die de huisarts voorschrijft, vallen wel onder het eigen risico. Dit geldt ook voor laboratoriumonderzoek op verzoek van uw huisarts.

• Verloskundige zorg en kraamzorg
(maar indirect hiermee samenhangende kosten voor bloedonderzoek, vlokkentest, prenatale diagnostiek of ziekenvervoer tellen wel mee voor het eigen risico).

• Hulpmiddelen in bruikleen
(vervoer en onderhoud tellen wel mee voor het eigen risico).

• Bepaalde nacontroles van een nier- of leverdonor

• Eventueel eigen bijdragen en/of eigen betalingen

Rekenvoorbeeld vrijwillig eigen risico 2016
Stel u kiest voor een vrijwillig eigen risico van € 200,- en u heeft in 2016 specialistische zorg nodig in het ziekenhuis. Dit kost € 1.560,-. U betaalt € 585,- (€ 385,- verplicht + € 200,- vrijwillig eigen risico) en uw zorgverzekeraar betaalt het restantbedrag van € 975,-. Over zorgkosten die u de rest van het jaar maakt, wordt geen eigen risico meer ingehouden.

Eigen bijdrage zorg
Voor sommige zorgkosten geldt een eigen bijdrage. Dit betekent dat u een deel van deze kosten zelf betaalt. Reden hiervoor is het betaalbaar houden van de zorg. Het bedrag dat daarna overblijft telt mee voor het eigen risico. Een eigen bijdrage betaalt u onder andere voor:

•Bepaalde hulpmiddelen (zoals een pruik of orthopedische schoenen)
•Zittend ziekenvervoer
•Verloskundige zorg en kraamzorg
•Bijzondere tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar
•Gebitsprotheses

Voorbeeld eigen bijdrage
U verwacht een kindje en u gaat bevallen in 2016. Voor kraamzorg aan huis betaalt u in 2016 een eigen bijdrage van € 4,20 per uur.

In het document ‘Wijzigingen van het eigen risico en eigen bijdrage 2016′ ziet u de wettelijke eigen bijdragen en de maximale vergoedingen van 2015-2016.

Gespreid betalen verplicht eigen risico
Verwacht u komend jaar uw complete eigen risico te gebruiken? En wilt u voorkomen dat u dit bedrag in één keer moet betalen? Vanaf 2016 kunt u bij Univé ervoor kiezen om het verplicht eigen risico in termijnen te betalen. U weet vooraf waar u aan toe bent. Want u betaalt dan 10 maanden lang een vast bedrag per maand.
Heeft u aan het eind van het jaar te veel betaald? Dan ontvangt u dit bedrag in het eerste kwartaal van het volgende jaar automatisch terug.

Gespreid betalen aanvragen
U kunt gespreid betalen online aanvragen via Mijn Univé Zorg of door te bellen met onze Klantenservice via 072 52 77 595. U kunt dit ook op het Univé-kantoor bij u in de buurt regelen.

Univé heeft zich ingespannen om bestaande auteursrechten te achterhalen en niet in strijd met bestaande auteursrechten te handelen bij het vertonen van videofragmenten en GIF’s. Hebt u vragen of opmerkingen hierover dan kunt u binnen 30 dagen contact opnemen via het volgende mailadres: campagne@unive.nl.

 

Deel deze handige informatie met je vrienden en familie!

  • Facebook
  • GooglePlus
  • Twitter