Uit het ziekenhuis en dan?

Wie regelt en betaalt hulp, hulpmiddelen en zorg? Wie na een operatie aan knie, heup of been weer naar huis gaat, is een tijd lang minder mobiel. Dat roept vaak vragen op. Hoe kan ik me thuis het beste redden? Moet ik hulp en hulpmiddelen zelf regelen of wordt dat voor mij gedaan? En welke zorgkosten krijg ik eigenlijk vergoed?

Voor 2015 was het eenvoudig: hulpmiddelen en thuiszorg werden betaald vanuit de AWBZ. U hoefde daarvoor zelf maar weinig te regelen. Maar de AWBZ is afgeschaft en de vergoedingen zijn ergens anders ondergebracht. En voor het regelen van hulp wordt meer van uzelf verwacht. Als zorgconsument krijg je daardoor wel eens het gevoel dat je in een doolhof aan regelingen en instanties bent terechtgekomen. Zie daar maar eens wijs uit te worden. Wij gaan stap voor stap na hoe het zit met zorg, hulpmiddelen en vergoedingen als u bijvoorbeeld na een knie- of heupoperatie uit het ziekenhuis komt.

Huishoudelijke hulp zelf regelen
Als u beperkt bent in uw bewegingen kunt u huishoudelijke taken minder goed uitvoeren. Spreek daarom voor de operatie met uw buren, familieleden en vrienden af wie u hier in de komende periode bij gaat helpen. Zijn zij niet beschikbaar? Dan is er misschien een vrijwilligersorganisatie of buurthulp in uw woonplaats die u van dienst kan zijn. Is er echt niemand die u kan helpen in het huishouden? Of is de hulp onvoldoende? Neem dan contact op met uw gemeente. Zij bespreken met u of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. U kunt dit al regelen voor u naar het ziekenhuis gaat. Voor huishoudelijke hulp via de gemeente betaalt u een eigen bijdrage. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen, vermogen, leeftijd en gezinssamenstelling. Krijgt u geen huishoudelijke hulp via de gemeente? U kunt eventueel zelf een professionele hulp inschakelen, maar die betaalt u dan ook zelf. Zorgverzekerden van Univé kunnen gratis gebruikmaken van de bemiddelingsservice Mijn Gemak van Univé. Deze service brengt u snel in contact met professionals.

Verpleging en verzorging door wijkverpleegkundige
Verpleegkundige hulp, zoals wondverzorging, kunt u niet altijd overlaten aan familie of vrienden. Ook voor wassen en aankleden heeft u iemand nodig die deze hulp goed kan bieden. Als er niemand in uw omgeving is die dat kan, mag u voor deze speciale zorg een wijkverpleegkundige inschakelen. Soms kunt u dit al voor de ziekenhuisopname regelen. In ieder geval gaat een afdelingsverpleegkundige of transferverpleegkundige daarover met u in gesprek voor u het ziekenhuis verlaat. De wijkverpleegkundige komt altijd eerst bij u langs om te bepalen of en voor welke zorg u in aanmerking komt. Is hulp van een wijkverpleegkundige echt nodig, dan worden de kosten vergoed vanuit de basisverzekering. En het eigen risico geldt dan niet.

Hulpmiddelen lenen
Met de juiste hulpmiddelen kunt u uw mobiliteit en zelfredzaamheid sterk verbeteren. Vaak krijgt u voor de opname al te horen wat u nodig heeft. De hulpmiddelen kunt u lenen bij een uitleenbedrijf of een thuiszorgwinkel bij u in de buurt. U neemt daar zelf contact mee op en spreekt af wanneer u de spullen komt halen. Lastig te vervoeren hulpmiddelen kunnen bij u thuis bezorgd worden. Dat kan ook als u niet in staat bent de hulpmiddelen zelf op te halen en u niemand heeft die dat voor u kan doen. Het is handig om zo veel mogelijk hulpmiddelen voor de ziekenhuisopname in huis te hebben. U kunt dan alvast een beetje oefenen en alles klaar zetten zodat u er bij thuiskomst direct mee overweg kunt. Voor hulpmiddelen die u leent en terugbrengt, betaalt u in principe niets. Het gaat dan wel om hulpmiddelen die nodig zijn voor revalidatie en die u niet langer dan een half jaar gebruikt. Bent u ook daarna aangewezen op hulpmiddelen, neem dan contact op met uw zorgverzekeraar of de gemeente. Zij informeren u over regelingen en kosten. Let op! Een looprek of een rollator voor permanent gebruik moet u tegenwoordig zelf betalen. Hulpmiddelen die handig zijn, maar niet beslist nodig, worden soms vanuit een aanvullende verzekering vergoed. Vraag dit na bij uw zorgverzekeraar of lees de polisvoorwaarden.

Fysiotherapie zelf betalen?
In het ziekenhuis heeft u misschien al fysiotherapie gehad. Over die kosten hoeft u zich geen zorgen te maken: die worden vergoed door uw zorgverzekeraar. Maar soms moet u ook na het ontslag doorgaan met fysiotherapie. U krijgt dan een verwijzing van uw behandelend arts. Krijgt u deze fysiotherapiebehandelingen vergoed? Lang niet altijd. Als u ouder bent dan 18 jaar, komen de eerste 20 behandelingen voor eigen rekening, vanaf de 21e behandeling vergoedt de basisverzekering de kosten. U kunt de eerste 20 fysiotherapiebehandelingen wél vergoed krijgen als u daarvoor aanvullend verzekerd bent. In de polisvoorwaarden leest u of en voor hoeveel behandelingen uw aanvullende zorgverzekering een dekking biedt. Maar let op! Bij sommige zorgverzekeringen krijgt u de kosten alleen voor 100% vergoed als u zich laat behandelen door een fysiotherapeut met wie uw verzekeraar een contract heeft. Ook daarover vindt u meer informatie in de polisvoorwaarden. Voor verzekerden onder 18 jaar geldt dat alle noodzakelijke fysiotherapie vanuit de basisverzekering vergoed wordt. Daar is geen aanvullende verzekering voor nodig. Maar ook dan is het verstandig om te checken of uw verzekeraar alleen een volledige vergoeding geeft bij een behandeling door een gecontracteerde fysiotherapeut.

Vervoer, wanneer een vergoeding?
De meeste mensen die uit het ziekenhuis komen, worden met de auto opgehaald door familie of vrienden. Die kosten worden niet vergoed. Maar het kan ook zijn dat u speciaal vervoer nodig heeft, zoals een ambulance of een rolstoeltaxi. Dat wordt dan vanuit het ziekenhuis geregeld en de kosten komen voor rekening van de zorgverzekeraar. Heeft u vervoer nodig naar fysiotherapie of naar het ziekenhuis vanwege controles? Dan is een vergoeding van auto- of taxikosten in uitzonderlijke situaties mogelijk als u veel behandelingen heeft in een bepaalde periode en als u daarvoor een groot aantal kilometers moet afleggen. De berekening is niet eenvoudig en er is vaak een medische verklaring van uw huisarts of specialist voor nodig, dus bel voor informatie of kijk op de website van uw zorgverzekeraar. Die vertelt u ook welke vervoerder u mag inschakelen,  omdat zij daar een contract mee hebben. Ten slotte: sommige aanvullende verzekeringen bieden vergoedingen voor ziekenvervoer. Kijk daarvoor in de polisvoorwaarden. Als uw zorgverzekeraar meebetaalt aan uw vervoerskosten, is dat alleen voor vervoer dat samenhangt met uw behandeling. Maar misschien wilt u meedoen aan sociale activiteiten en bent u ook dan afhankelijk van vervoer. Neem in dat geval contact op met uw gemeente en vraag of u voor sociaal vervoer in aanmerking komt. Die is meestal niet gratis, u betaalt vaak een eigen bijdrage. Elke gemeente heeft daarvoor zijn eigen beleid.